TOPlist

[NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

[NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod stefco » 01 kvě 2017 13:00

Dnes mám pre Vás pripravený návod pre vylepšenie funkcie kúrenia a vetrania, vrátane doplnenia funkcie stropných ventilátorov pre Martyho Karosy C954/E, B951/E a B961/E. U pôvodných busov otvorenie strešných poklopov nemá žiadný efekt a tlačidlo strešných ventilátorov nemá celkom správnu funkciu. Návod je trochu obšírnejší a preto som sa ho snažil spracovať čo najzrozumiteľnejšie. Samozrejme pred začiatkom si zálohujte upravované súbory. Úprava sa dotkne nasledujúcich súborov:
cockpit_m.osc
cockpit_varlist.txt
okna.osc
okna_old.osc
okna varlist.txt
heizung.osc
heizung_varlist.txt
heizung_constfile.txt
sound.cfg

pre každý z menovaných autobusov. Tak poďme na to :D

1. Úprava cockpit_m.osc a cockpit_varlist.txt
Tento súbor sa upravuje u všetkých busov rovnako, je potrebné nahradiť celý odsek {macro:klimator_frame} za nasledujúci:
Kód: Vybrat vše
{macro:klimator_frame}

'Frontheizgerät:
   (L.L.cp_klimator_sw) (L.L.elec_busbar_main) * s1
   
'Anlauf oder Auslauf?
   l1 100 * (L.L.cp_klimator_RPM) >
   {if}
      1.5 s0
   {else}
      0.5 s0
   {endif}

' Berechnung der Luefterbeschleunigung:

'Sollwert:
   l1 100 *
'Istwert:
   (L.L.cp_klimator_RPM)
'Beschleunigung:
   - s0 * (L.S.Timegap) *
'Addition zum Istwert:
   (L.L.cp_klimator_RPM) + (S.L.cp_klimator_RPM)


'Raumheizgeräte:
   (L.L.elec_busbar_main)
   {if}
      (L.L.cp_vetraky_sw)  s1
   {else}
      0 s1
   {endif}

'Anlauf oder Auslauf?
   l1 100 * (L.L.cp_cabinheater_RPM) >
   {if}
      6 s0
   {else}
      1.0 s0
   {endif}

' Berechnung der Luefterbeschleunigung:

'Sollwert:
   l1 100 *
'Istwert:
   (L.L.cp_cabinheater_RPM)
'Beschleunigung:
   - s0 * (L.S.Timegap) *
'Addition zum Istwert:
   (L.L.cp_cabinheater_RPM) + (S.L.cp_cabinheater_RPM)


'Stresne vetraky:
   (L.L.cp_heizluefter_sw) (L.L.elec_busbar_main) * s1
   
'Anlauf oder Auslauf?
   l1 100 * (L.L.cp_vetraky_s_RPM) >
   {if}
      1.5 s0
   {else}
      0.5 s0
   {endif}

' Berechnung der Luefterbeschleunigung:

'Sollwert:
   l1 100 *
'Istwert:
   (L.L.cp_vetraky_s_RPM)
'Beschleunigung:
   - s0 * (L.S.Timegap) *
'Addition zum Istwert:
   (L.L.cp_vetraky_s_RPM) + (S.L.cp_vetraky_s_RPM)
   
   (L.L.elec_busbar_main)
   (L.L.cp_klimator_sw) &&
      {if}
   (L.L.Vetrak) (L.S.Timegap) (L.L.cp_klimator_sw) * 2200 * + (S.L.Vetrak)

   360 >
   {if}
      (L.L.Vetrak) * 360 - (S.L.Vetrak)      
   {endif}
{endif}

{end}

úpravou sa pridala premenná cp_vetraky_s_RPM, ktorú je potrebné dopísať do cockpit_varlist.txt

2. Úprava okna.osc, okna_old.osca okna_varlist.txt
Aby bolo možné do vetrania započítať účinok otvorených strešných poklopov, je potrebné im zadefinovať premennú cp_luk_1_pos, ktorá bude určovať ich pozíciu. Dosiahne sa to upravením odstavca {trigger:luk_1}. U B951/E a B961/E sú poklopy dva, preto sa pridaním cp_luk_2_pos upraví aj {trigger:luk_2}. Výsledok bude vyzerať nasledovne:
Kód: Vybrat vše
{trigger:luk_1}
   (L.L.cp_luk_1) !
   (L.L.cp_luk_1_rot) ! &&
   (L.L.cp_luk_1_trans) ! &&
   {if}
      1 (S.L.cp_luk_1)
      1.2 (S.L.cp_luk_1_pos)
      (T.L.poklop_opn)
   {else}
      (L.L.cp_luk_1)
      {if}
         1 (S.L.cp_luk_1_rot)
         0 (S.L.cp_luk_1)
         1 (S.L.cp_luk_1_pos)
         (T.L.poklop_opn)
      {else}
         (L.L.cp_luk_1_rot)
         {if}
            1 (S.L.cp_luk_1_trans)
            0 (S.L.cp_luk_1) (S.L.cp_luk_1_rot)
            0.8 (S.L.cp_luk_1_pos)
            (T.L.poklop_opn)
         {else}
            0 (S.L.cp_luk_1_trans) (S.L.cp_luk_1) (S.L.cp_luk_1_rot) (S.L.cp_luk_1_pos)
            (T.L.poklop_cls)
         {endif}
      {endif}
   {endif}
{end}

Pre mestské vozy je tu úprava aj pre druhý poklop:
Kód: Vybrat vše
{trigger:luk_2}
   (L.L.cp_luk_2) !
   (L.L.cp_luk_2_rot) ! &&
   (L.L.cp_luk_2_trans) ! &&
   {if}
      1 (S.L.cp_luk_2)
      1.2 (S.L.cp_luk_2_pos)
      (T.L.poklop_opn)
   {else}
      (L.L.cp_luk_2)
      {if}
         1 (S.L.cp_luk_2_rot)
         0 (S.L.cp_luk_2)
         1 (S.L.cp_luk_2_pos)
         (T.L.poklop_opn)
      {else}
         (L.L.cp_luk_2_rot)
         {if}
            1 (S.L.cp_luk_2_trans)
            0 (S.L.cp_luk_2) (S.L.cp_luk_2_rot)
            0.8 (S.L.cp_luk_2_pos)
            (T.L.poklop_opn)
         {else}
            0 (S.L.cp_luk_2_trans) (S.L.cp_luk_2) (S.L.cp_luk_2_rot) (S.L.cp_luk_2_pos)
            (T.L.poklop_cls)
         {endif}
      {endif}
   {endif}
{end}

Keďže sa znovu zaviedli nové premenné, treba cp_luk_1_pos a prípadne aj cp_luk_2_pos dopísať do okna_varlist.txt

3. Úprava heizung.osc, heizung_constfile.txta heizung_varlist.txt
Tu sa bude realizovať najviac úprav. Začneme na začiatku skriptu, kde sa nachádza odstavec Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:, ktorý prepočítava plochu otvorených okien, dverí a po novom aj strešných poklopov. Vzhľadom na odlišnosti medzi jednotlivými typmi autobusov sú nižšie uvedené upravené odstavce pre jednotlivé busy:
C954/E:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:
   (L.L.door_0) (L.L.door_1) (L.L.door_2) (L.L.door_3) + + + (C.L.cabinair_A_perdoor) *

   (L.L.cp_fort_R1_pos) (L.L.cp_fort_R2_pos) (L.L.cp_fort_R3_pos) (L.L.cp_fort_R4_pos) + + +
   (L.L.cp_fort_L1_pos) (L.L.cp_fort_L2_pos) (L.L.cp_fort_L3_pos) (L.L.cp_fort_L4_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L5_pos) (L.L.cp_fort_L6_pos) (L.L.cp_luk_1_pos) + + + (C.L.cabinair_A_perwindow) * +
   (L.L.cp_fahrerfenster_pos) (L.L.cp_fort_L7_pos) (L.L.cp_fort_L8_pos) + + (C.L.cabinair_A_driverwindow) * +

B951:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:
   (L.L.door_0) (L.L.door_1) (L.L.door_2) (L.L.door_3) (L.L.door_4) (L.L.door_5) + + + + + (C.L.cabinair_A_perdoor) *

   (L.L.cp_fort_R1_pos) (L.L.cp_fort_R2_pos) (L.L.cp_fort_R3_pos) (L.L.cp_fort_R4_pos) + + +
   (L.L.cp_fort_L1_pos) (L.L.cp_fort_L2_pos) (L.L.cp_fort_L3_pos) (L.L.cp_fort_L4_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L5_pos) (L.L.cp_fort_L6_pos) (L.L.cp_luk_1_pos) (L.L.cp_luk_2_pos) + + + + (C.L.cabinair_A_perwindow) * +
   (L.L.cp_fahrerfenster_pos) (L.L.cp_fort_L7_pos) (L.L.cp_fort_L8_pos) + + (C.L.cabinair_A_driverwindow) * +

B951E:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:
   (L.L.door_0) (L.L.door_1) (L.L.door_2) (L.L.door_3) (L.L.door_4) (L.L.door_5) + + + + + (C.L.cabinair_A_perdoor) *

   (L.L.cp_fort_R1_pos) (L.L.cp_fort_R2_pos) (L.L.cp_fort_R3_pos) (L.L.cp_fort_R4_pos) + + +
   (L.L.cp_fort_L1_pos) (L.L.cp_fort_L2_pos) (L.L.cp_fort_L3_pos) (L.L.cp_fort_L4_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L5_pos) (L.L.cp_fort_L6_pos) + + (C.L.cabinair_A_perwindow) * +
   (C.L.cabinair_A_driverwindow) (L.L.cp_fahrerfenster_pos) * +

B961:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:
   (L.L.door_0) (L.L.door_1) (L.L.door_2) (L.L.door_3) (L.L.door_4) (L.L.door_5) (L.L.door_6) (L.L.door_7) + + + + + + + (C.L.cabinair_A_perdoor) *

   (L.L.cp_fort_R1_pos) (L.L.cp_fort_R2_pos) (L.L.cp_fort_R3_pos) (L.L.cp_fort_R4_pos) + + +
   (L.L.cp_fort_L1_pos) (L.L.cp_fort_L2_pos) (L.L.cp_fort_L3_pos) (L.L.cp_fort_L4_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L5_pos) (L.L.cp_fort_L6_pos) (L.L.cp_fort_L7_pos) (L.L.cp_fort_L8_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L9_pos) (L.L.cp_fort_L10_pos) (L.L.cp_luk_1_pos) (L.L.cp_luk_2_pos) + + + + (C.L.cabinair_A_perwindow) * +
   (L.L.cp_fort_LR1_pos) (L.L.cp_fort_LR2_pos) +
   (C.L.cabinair_A_driverwindow) * +

B961E:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der effektiven Gesamt-Luftaustauschfläche:
   (L.L.door_0) (L.L.door_1) (L.L.door_2) (L.L.door_3) (L.L.door_4) (L.L.door_5) (L.L.door_6) (L.L.door_7) + + + + + + + (C.L.cabinair_A_perdoor) *

   (L.L.cp_fort_R1_pos) (L.L.cp_fort_R2_pos) (L.L.cp_fort_R3_pos) (L.L.cp_fort_R4_pos) + + +
   (L.L.cp_fort_L1_pos) (L.L.cp_fort_L2_pos) (L.L.cp_fort_L3_pos) (L.L.cp_fort_L4_pos) + + + +
   (L.L.cp_fort_L5_pos) (L.L.cp_fort_L6_pos) (L.L.cp_fort_L7_pos) (L.L.cp_fort_L8_pos) + + + +
   (L.L.cp_luk_1_pos) (L.L.cp_luk_2_pos) + + (C.L.cabinair_A_perwindow) * +
   (C.L.cabinair_A_driverwindow) (L.L.cp_fahrerfenster_pos) * +

Po úprave v cockipt_m.osc došlo k menšej úprave v kúrení, preto je potrebné upraviť odstavec 'Berechnung des Volumenstroms durch die Raumheizgeräte. Táto úprava je u všetkých typov rovnaká a bude vyzerať nasledovne:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung des Volumenstroms durch die Raumheizgeräte
   (C.L.cabinair_A_cabinheater) (L.L.cp_cabinheater_RPM) 100 / * (S.L.cabinair_Vrate_cabinheater)


Za tento odstavec sa doplní prepočet prúdenia vzduch cez strešné ventilátory, kde sa do výpočtu zahrňuje aj miera pootvorenia krytu ventilátora. Vzhľadom na odlišný počet ventilátorov, sú nižšie opäť uvedené odstavce pre jednotlivé typy:

C954/E:
Kód: Vybrat vše
'Stresne vetraky
   (L.L.cp_VTS1_pos) (L.L.cp_VTS2_pos) +
   (C.L.A_vetraky_s) (L.L.cp_vetraky_s_rpm) 100 / * * (S.L.cabinair_vetraky_s)

B951/E:
Kód: Vybrat vše
'Stresne vetraky
   (L.L.cp_VTS1_pos) (L.L.cp_VTS2_pos) (L.L.cp_VTS3_pos) + +
   (C.L.A_vetraky_s) (L.L.cp_vetraky_s_rpm) 100 / * * (S.L.cabinair_vetraky_s)

B961/E:
Kód: Vybrat vše
'Stresne vetraky
   (L.L.cp_VTS1_pos) (L.L.cp_VTS2_pos) (L.L.cp_VTS3_pos) (L.L.cp_VTS4_pos) (L.L.cp_VTS5_pos) + + + +
   (C.L.A_vetraky_s) (L.L.cp_vetraky_s_rpm) 100 / * * (S.L.cabinair_vetraky_s)

Nasleduje doplnenie prepočtu vplyvu stropných ventilátorov na teplotu v autobuse. To sa prevedie doplnením pôvodného odstavca (u všetkých autobusov rovnako):
Kód: Vybrat vše
'...und dieser durch die Volumenströme durch Fenster und Türen:
   (L.S.Weather_Temperature) (L.L.Cabinair_Temp) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_doorwindow) * +
'...und des Frontheizgerätes...
   (L.L.fanheater_t_target) (L.L.Cabinair_Temp) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_fanheater) * +

do nasledujúcej podoby:
Kód: Vybrat vše
'...und dieser durch die Volumenströme durch Fenster und Türen:
   (L.S.Weather_Temperature) (L.L.Cabinair_Temp) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_doorwindow) * +
'... Stresne vetraky
   (L.S.Weather_Temperature) (L.L.Cabinair_Temp) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_vetraky_s) * +
'...und des Frontheizgerätes...
   (L.L.fanheater_t_target) (L.L.Cabinair_Temp) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_fanheater) * +


Netreba zabúdať, že stropné ventilátory budú mať vplyv aj na vlhkosť vzduch v autobuse. Aj táto úprava je zhodná pre všetky typy autobusov a prevedie sa doplnením pôvodného odstavca:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der Feuchtigkeitsrate durch Volumenströme mit der Außenwelt:
   (L.S.Weather_AbsHum) (L.L.Cabinair_absHum) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_doorwindow) * +

o ďalší riadok do tvaru:
Kód: Vybrat vše
'Berechnung der Feuchtigkeitsrate durch Volumenströme mit der Außenwelt:
   (L.S.Weather_AbsHum) (L.L.Cabinair_absHum) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_Vrate_doorwindow) * +
   (L.S.Weather_AbsHum) (L.L.Cabinair_absHum) - (C.L.cabinair_V) / (L.L.cabinair_vetraky_s) * +


Úprava heizung.osc je hotová a zostáva ešte doplniť do heizung_varlist.txt novú premennú cabinair_vetraky_s.
Keďže sa použila aj jedna nová konštanta, treba ju zapísať do heizung_constfile.txt a to nasledovne:
Kód: Vybrat vše
[const]
A_vetraky_s
0.025


4. Úprava sound.cfg
Posledným krokom je definovanie zvuku stropných ventilátorov do sound.cfg príslušného autobusu (u B961/E stačí do main). Zápis zvuku je nasledovný:
Kód: Vybrat vše
######################################
Stresne vetraky

[loopsound]
Umluftheizung.wav
48000
cp_vetraky_s_rpm
100
1

[3d]
0.7
-4.5
1.2
5


[volcurve]
cp_vetraky_s_rpm

[pnt]
30
0

[pnt]
100
1

###############################


Týmto je úprava hotová, čím sa dosiahne vlplyv otvorenia strešných poklopov a zapnutia strešných ventilátorov na teplotu v autobuse. V prípade otázok píšte, keď sa k tomu dostanem, rád pomôžem. ;)
Uživatelský avatar
stefco
Zasloužilý scripter
Zasloužilý scripter
 
Příspěvky: 909
Registrován: 12 srp 2011 22:17

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod centipede » 01 kvě 2017 17:15

Super návod. 8-) To muselo dát práce sepsat. :)
Uživatelský avatar
centipede
Stálý člen
Stálý člen
 
Příspěvky: 1396
Registrován: 09 pro 2013 21:15
Bydliště: Praha

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod Rilian » 01 kvě 2017 22:09

Říkám si, jestli tady už není ten návod, resp. jeho délka, kontraproduktivní v porovnání s přiložením upravených souborů (a případnému povolení od autora). A říkám si to i s vědomím naší dávné debaty na tohle téma. :)
Rilian
Moderátor a redaktor
Moderátor a redaktor
 
Příspěvky: 1227
Registrován: 27 dub 2011 16:28
Bydliště: Zeleneč

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod M4tess » 01 kvě 2017 22:42

Wau, to muselo dát práce :D Ono by nešlo uploadnout již upravené soubory, které by si lenoši jako já jen přetáhly? :D Jinak palec nahoru :)
ObrázekKarosa B732 DPMB repainty ke stažení v mém topicu. :)
Jelcz M081MB DPMB repaint ke stažení v mém topicu. :)
Pack DPMB repaintů na B961E můžete stahovat v mém topicu. :)
Uživatelský avatar
M4tess
Diskutující člen
Diskutující člen
 
Příspěvky: 358
Registrován: 07 říj 2014 20:00

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod centipede » 01 kvě 2017 22:57

Takhle..Já jsem si to taky upravil do své B961E, která má víc oken, takže se to šiklo to mít takhle rozepsané. :) Aspoň jsem věděl, kde co mám přidat.
Uživatelský avatar
centipede
Stálý člen
Stálý člen
 
Příspěvky: 1396
Registrován: 09 pro 2013 21:15
Bydliště: Praha

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod Totem » 01 čer 2017 11:38

udělal jsem vše podle návodu ale přestala mi fungovat elektronika a zvuky v autobusu :(
Image
Totem
Nový člen
Nový člen
 
Příspěvky: 27
Registrován: 31 kvě 2017 11:46

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod Totem » 01 čer 2017 15:54

Udělal jsem vše podle návodu a přestala mi fungovat elektronika a zvuky :(
Obrázek
Totem
Nový člen
Nový člen
 
Příspěvky: 27
Registrován: 31 kvě 2017 11:46

Re: [NÁVOD] Úprava kúrenia/vetrania pre Martyho Karosy 900

Příspěvekod stefco » 01 čer 2017 21:48

Takúto hlášku by mohli spôsobovat zvuky. Skús si ešte raz prekontrolovať zápis, ktroý sa pridal do sound.cfg
Uživatelský avatar
stefco
Zasloužilý scripter
Zasloužilý scripter
 
Příspěvky: 909
Registrován: 12 srp 2011 22:17


Zpět na Scripty a zvuky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků